ANBI-informatie

Informatie met betrekking tot onze ANBI-status

De Internationale Bijbelbond is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daardoor zijn je giften aftrekbaar bij de aangifte van de Inkomstenbelasting. Op deze pagina vind je meer informatie met betrekking tot de ANBI-status.

 

Officiële statutaire naam

Stichting Internationale Bijbelbond

 

Rechtsvorm

De rechtsvorm van Stichting Internationale Bijbelbond is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid.

 

RSIN

Het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de IBB is: 004151240

 

Doelstelling

De Internationale Bijbelbond is een christelijke stichting die bijbelgetrouw materiaal ontwikkelt, vertaalt en uitgeeft met als doel dat mensen, van jong tot oud, de Bijbel lezen en begrijpen.

 

Beleidsplan

Hier vind je binnenkort ons beleidsplan.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Maikel de Kreek
Secretaris: vacant
Penningmeester: vacant
Lid: Peter van Duyn
Lid: Koos Staat
Lid: Hans van Vliet
Directeur: Bert de Jong

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid heeft een aantal componenten:

  • Wij volgen de cao voor de uitgeefbranche.
  • Alle vergoedingen aan vrijwilligers en bestuursleden vallen ruim binnen de grenzen die de fiscale wetgeving daaraan stelt.
  • Vrijwilligers die betrokken zijn bij onze activiteiten vergoeden wij de directe kosten en de reiskosten die worden gemaakt.
  • Bestuursleden ontvangen geen vergoeding maar kunnen wel hun directe kosten en reiskosten declareren.

Amersfoort | februari 2021

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het verslag van onze activiteiten in het jaarverslag van 2018. Klik hier.

Het verslag van onze activiteiten in het jaarverslag van 2019. Klik hier.

Het verslag van onze activiteiten in het jaarverslag van 2020. Klik hier.

 

Financiële verantwoording

Voor een financiële verantwoording verwijzen we naar het jaarverslag van 2018. Deze is hier te vinden.

 

Voor een financiële verantwoording verwijzen we naar het jaarverslag van 2019. Deze is hier te vinden.

 

Voor een financiële verantwoording verwijzen we naar het jaarverslag van 2020. Deze is hier te vinden.