Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.

 

Vastleggen van persoonsgegevens

 

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Dat betekent dat wij van iedereen die een abonnement heeft op één van onze bladen de adresgegevens hebben vastgelegd. Naast de adresgegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend zijn, ook de bankgegevens vastgelegd.

 

Wij leggen geen zgn. bijzondere kenmerken vast. Wel realiseren wij ons dat voor onze abonnees religie een belangrijk gegeven is. Hoewel wij dat niet vastleggen is er wel sprake van een indirect bijzonder kenmerk.

 

Wij leggen ook de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële systemen.

 

Verder hebben wij de persoonsgegevens vastgelegd in onze CRM database van mensen die ons financieel steunen (giftgevers), van mensen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen), van mensen die een Overeenkomst periodieke gift in geld met ons hebben gesloten.

 

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het betreffende werk.

 

Privacyrechten

 

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via info@ibb.nu.

 

Amersfoort | 29 maart 2018