Daad bij het Woord

Discipelschapprogramma

Daad bij het Woord

Daad bij het Woord is een discipelschapprogramma dat gebaseerd is op Handelingen 2 vers 42-47. Je leert om de principes uit Handelingen toe te passen in je eigen leven. Het helpt je om de daad bij het Woord te voegen. De verschillende bijbelse gewoonten worden in hun samenhang met elkaar uitgewerkt en dragen bij aan een evenwichtige christelijke levenswandel - voor het gezin, Bijbelkring of kerk. En het bevat ook meer dan genoeg elementen voor persoonlijke toepassing en reflectie.

 

De serie bestaat uit de volgende titels:

  • Bijbels onderricht
  • Gemeenschap
  • Aanbidding
  • Samen eten
  • Breken van het brood
  • Gebed
  • Dienstbaarheid
  • Blijdschap en vrijgevigheid
  • Bezittingen delen
  • Leerlingen maken