Dagelijks Vers maart 2019

 

Vrijdag 1 maart

‘Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij.’

Spreuken 16:20

 

Vind je geluk bij God

Wanneer we een intensieve relatie hebben met de hemelse Vader, staan we anders in het leven. Het wil niet zeggen dat dan het leven van een christen van een leien dakje gaat. Nee, dat zou kolder zijn. Maar wel is het zo dat moeilijke situaties niet alléén overwonnen hoeven te worden. Je gaat zij aan zij met God. Hij helpt en Hij draagt je. Hierdoor zal je geluk vergroot worden. Welke spreuk uit dit bijbelgedeelte spreekt je het meest aan?

 

Info

Het boek Spreuken is een voorbeeld van Hebreeuwse poëzie, andere voorbeelden zijn Job,

Psalmen, Prediker, Hooglied, Klaagliederen en veel profetische teksten. De belangrijkste

Stijlfiguur in het Hebreeuws is het parallellisme, dat wil zeggen dat de tweede zin of grotere eenheid de eerste aanvult, herhaalt of ontkennend omkeert.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen: Lees: Spreuken 16:18-33; Psalm 2:12; Psalm 125:1; Jesaja 30:18; Jeremia 17:7

 

Citaat

‘Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen.’Chinmayananda Saraswati

 

Zaterdag 2 maart

‘Kleinkinderen zijn de kroon van ouderen,’

Spreuken 17:6a

 

Wie de kroon past…

Steeds meer kinderen verblijven tegenwoordig bij hun grootouders. Vader en moeder werken in vele gevallen beiden. Doordat de kleinkinderen vaak verschillende uren per week bij opa en oma zijn, geeft dit mede verantwoordelijkheid voor een christelijke opvoeding. Deze tekst kan pijnlijk het gemis van een kleinkind oproepen. Maar ook in die situatie wil God ons zegenen - met de kinderen van anderen. Bovendien zijn er kinderen die geen opa of oma hebben en voor wie je misschien veel zou kunnen betekenen.

 

Gebed

Bid vandaag voor je kleinkinderen of kinderen in het algemeen. Dat zij Jezus als Vriend mogen gaan beschouwen en God als hun hemelse Vader. Bid dat kinderen weerbaar mogen zijn in deze wereld en eens standvastig geloof mogen ontwikkelen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Spreuken 17:1-14

 

Citaat

‘Als ik met mijn kleinkinderen speel vergeet ik alle problemen van de wereld.’ Nelson Mandela

 

Zondag 3 maart

‘Wie kennis van zaken heeft, houdt zijn woorden in, en iemand met inzicht is bezonnen van geest.’

Spreuken 17:27

 

Wijsheid met weinig woorden

Deze spreuk zou Jezus op het lijf geschreven zijn. Als we eens kijken naar de geschiedenis van de overspelige vrouw. De vrouw wordt bij Jezus gebracht. En wat doet Hij? Hij schrijft wat in het zand met zijn vinger. Na veel aandringen spreekt Jezus toch. Eén zin. Niet meer. En wat een wijsheid klinkt hierin door: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Meer zegt Hij niet. Dat is ook helemaal niet nodig.

 

Bemoediging

Ook al heb je weleens onbezonnen dingen gezegd, als je je dat realiseert en het eerlijk bekent aan degene die je er wellicht mee gekwetst hebt, dan mag je altijd die persoon om vergeving vragen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Spreuken 17:15-28; 1 Johannes 8:1-11; Job 2:9

 

Citaat

‘Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.’ Jimi Hendrix

 

Maandag 4 maart

‘De woorden uit de mond van een man zijn diepe wateren, de bron van wijsheid is een overvloeiende beek.’

Spreuken 18:4

 

Zoek op de juiste plaats!

Vele mensen zijn op zoek naar de bron van wijsheid. Zij zoeken die op het moment dat zij keuzes moeten maken. Zij zoeken op momenten dat het leven lastig verloopt. Vraag onze medemens: niets meer en niets minder. Zoek een wijs mens op en vraag om advies – een advies getoetst aan de Bijbel. En wanneer er even niemand is om advies aan te vragen, dan is er altijd Eén die elke minuut van de dag tijd heeft: God de Vader.

 

Lied

Zoek eerst het koninkrijk van God,

Zoek eerst naar zijn gerechtigheid.

En God geeft alles, alles wat je nodig hebt om te leven.

God geeft alles, alles, genoeg om weg te geven.

Alles, alles wat je nodig hebt om te leven.

God geeft alles, alles, genoeg om weg te geven.

(Kinderopwekking 128)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Spreuken 18:1-8; 1 Koningen 5:12; Marcus 10:18; Lucas 18:19

 

Citaat

‘Wij beseffen de waarde van het water eerst wanneer de bron is opgedroogd.’ Thomas Fuller

 

Dinsdag 5 maart

‘Ga weg van mij, u allen die onrecht bedrijft. Want de HEERE heeft mijn luide geween gehoord. De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen.’

Psalm 6:9,10

 

Vergeef mij Heer

In deze psalm kun je de verdrukking en worsteling van David meemaken. Misschien voel jij je schuldig over zaken die in je leven zijn misgelopen en wil je dat ook serieus voor Gods aangezicht belijden. Jezus heeft uit liefde voor jou, al die schuld op zich genomen. Recht hebben we er niet op, maar het is uit pure genade dat je dit van Hem krijgt. Is dat niet iets waar je heel dankbaar voor kunt worden? Dan verandert je schuldgevoel in dankbaarheid.

 

Lied

Wijkt, werkers van het kwade!

De Heer heeft in genade

mijn smekingen verstaan.

De Heer heeft in ontfermen

geluisterd naar mijn kermen

en neemt mijn bidden aan.

(Psalm 6:5NB)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Psalm 6; Matteüs 7:23

 

Citaat

‘De zwakke kan nooit vergeven. Vergeving is het kenmerk van de sterke.’Mahatma Gandhi

 

Woensdag 6 maart

‘De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.’

Spreuken 18:10

 

Vluchten en vasten

Misschien kies je er in de 40-dagentijd voor Pasen voor om te vasten, om aan God te tonen dat je je bewust bent van je tekortkomingen. Door extra tijd te nemen om te bidden voor Gods troon en uw nood bij Hem neer te leggen. Met vasten ontdek je je verslavingen, waar je aan vastzit en je leert om er weer los van te komen en je karakter te sterken. Daarvoor heb je de bevrijdende kracht van de heilige Geest nodig. Zoek hulp bij Hem.

 

Vraag

Door welke spreuk van deze dag voel je je in het bijzonder aangesproken? Welke actie kun je daar eventueel op ondernemen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Spreuken 18:9-24; 2 Samuël 22:51; Psalm 61:4

 

Citaat

‘Gebed en vasten geven ons een zuiver hart.’ Moeder Teresa

 

Donderdag 7 maart

‘De dwaasheid van een mens verdraait zijn weg, en dan is zijn hart nog woedend op de HEER ook!’

Spreuken 19:3

 

Dwaasheid

Veel mensen verliezen in deze tijd het geloof in God zoals dat in de kerken beleden werd - en gelukkig nog steeds wordt. Ze begaan dwaasheid, doen niet wat God hun leert en van hen vraagt en raken verbitterd. Het vreemde is dat God daar dan de schuld van krijgt. Het is goed om je eigen leven eens onder de loep te nemen. Waar ben ik in gegroeid en waarin schiet ik nog te kort? Daar kunnen de spreuken goed bij helpen.

 

Gebed

Heer, wilt U mij verstand en inzicht geven om te leven zoals U het bedoeld hebt? Vergeef me mijn dwaasheid in dingen waarin ik me door eigen wijsheid laat leiden. Amen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Spreuken 19:1-29; Jakobus 1:13,14,15

 

Citaat

‘De wijsheid van een mens is zijn beste vriend; dwaasheid zijn ergste vijand.’ William Temple

 

Vrijdag 8 maart

‘Ook een jongeman laat zich door zijn daden kennen of zijn werk zuiver is en of het oprecht is.’

Spreuken 20:11

 

Essentie

Waar draait het in dit leven eigenlijk om? Wat is de essentie? Je wordt geboren, gaat naar school, werkt, trouwt, sticht een gezin, misschien een beetje rust na je pensionering en dan sterf je. Wat is de bedoeling van deze cyclus? Vanuit de natuur is het zorgen voor een nageslacht van belang en verder eigenlijk niets. Vanuit het geloof is de ontmoeting met God van belang en van daaruit krijgt ineens alles zin, heeft alles een bedoeling. Zonder dat is het leven zinloos en doelloos.

 

Om over na te denken

Denk aan mensen aan wie jij een voorbeeld neemt, van wie hun daden boekdelen spreken. Wat zou je van hen kunnen of willen navolgen? Denk ook aan Jezus en hoe je Hem wilt navolgen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen: Lees: Spreuken 20:1-15

 

Citaat

‘De essentie van het mens-zijn is dat men geen perfectie hoeft te zoeken.’ George Orwell

 

Zaterdag 9 maart

‘maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is de scepter van het recht.’

Hebreeën 1:8

 

Eeuwigheid

Door de ‘Eeuwige’ heeft ons leven een doel naar de eeuwigheid. Het is belangrijk om dat heel je leven in de gaten te houden. Beslissingen die je neemt hebben een effect in de eeuwigheid. In vers 8 en 9 wordt de Godheid van Jezus bevestigd, iets waar men in deze tijd ook onder christenen steeds meer moeite mee krijgt, vooral omdat het ons onderscheidt van joden en moslims. Er is een wezenlijk onderscheid omdat de Christus verworpen wordt als Messias, als Zoon van God. 

 

Lied

U hebt de overwinning behaald,

triomfeerde over zond’ en dood.

En wij, Uw kerk, verkondigen uw naam op aard’.

Elke macht, die troont in de hel,

beeft bij ‘t horen van uw Heil’ge naam.

O, de glorie van Uw naam,

de grootheid van Uw naam,

niets is gelijk aan de almacht van Uw naam.

U bent Jezus! U bent Heer! U bent God!

(Opwekking 289)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Hebreeën 1:1-14; Psalm 45:7

 

Citaat

‘Door de komst van Jezus Christus in deze wereld zijn de zonsondergangen van de tijd veranderd in de zonsopgangen van de eeuwigheid.’ Clemens van Alexandrië

 

Zondag 10 maart

‘Hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij dan zo’n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin van de HEERE is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben.;

Hebreeën 2:3

 

Het gezag van Christus

God heeft een plan en Hij volvoert dat door Jezus Christus. Ieder die zich aan Hem onderwerpt zal gered worden. Ieder die dat weigert zal verloren gaan. Jezus is voor korte tijd beneden de engelen geplaatst, als een Mens, omdat door zijn dood, Gods genade aan iedereen ten goede zou komen. We moeten aandachtig naar het Woord van God luisteren, zodat we niet uit de koers geraken. Dat moet ons vandaag toch dankbaar maken en met ontzag vervullen voor de Heer!

 

Vraag

Verwonderen we ons nog wel eens over deze dingen, zoals vers 6 getuigt? Vul dan je eigen naam eens in dat vers… en spreek het uit tot God.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Hebreeën 2:1-9; Hebreeën 12:25;Markus 16:20

 

Citaat

‘Zeg nooit dat er niets moois meer in de wereld is. Er is altijd wel iets waar over je je kan verwonderen, in de vorm van een boom of het trillen van een blad.’ Albert Schweitzer

 

Maandag 11 maart

‘Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had –dat is de duivel- teniet te doen,’

Hebreeën 2:14

 

Redding

God gaat met diegenen die vrijwillig voor Hem gekozen hebben verder in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarvoor is Christus aan het kruis gestorven, Hem komt alle eer toe en geen enkel ander mens op aarde. Jezus Christus redt ons van de komende toorn van God, Die over de zonden van de mensen zal oordelen. De essentie van ons leven ligt in de eeuwigheid, het is belangrijk om daar rekening mee te houden, in elke beslissing die we hier op aarde nemen.

 

Denken

We worden in dit gedeelte broeders en zusters van Jezus genoemd. Jezus zelf noemde zijn discipelen zijn broeders in Johannes 20:17. En in Romeinen 8:29 noemt Paulus de gelovigen de broeders en zusters van Hem. Volgens vers 11 hebben we dezelfde oorsprong in de Vader.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Hebreeën 2:10-18; Filippenzen 2:7; Hosea 13:14; 2 Timoteüs 1:10

 

Citaat

‘Er zijn drie zaken nodig voor de redding van de mens: weten wat hij moet geloven, weten wat hij moet verlangen, weten wat hij moet doen.’ Thomas van Aquino

 

Dinsdag 12 maart

‘Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener, eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot U er niets meer van vindt.’

Psalm 10:15

 

Gunnen we God de tijd?

We lezen in Psalm 9 dat God de goddeloosheid zoekt en straft en dat de gelovige bij Hem veilig is. Volgens David was het nu meer dan tijd dat de Heer optreedt. Anders zal de vijand nog overwinnen. Maar David komt tot rust, want hij zegt in vers 16: ‘De HEERE is Koning, eeuwig en altijd;’ De Koning weet precies de tijd, wanneer Hij zal optreden. Dat jij ook in jouw leven telkens weer mag zien dat God op zijn tijd helpt.

 

Vraag

Wat zie je in deze tijd - mogelijk in je eigen leven - gebeuren waarvan je denkt dat God haast zou moeten maken? Waarom denk je dat God dit (nog)niet doet?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Psalm 10

 

Citaat

‘De vlinder telt geen maanden doch momenten en heeft tijd genoeg.’ Rabindranath Tagore

 

 

Woensdag 13 maart

‘Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf.’

Hebreeën 3:3

 

Christus ver boven Mozes verheven

Een hart dat niet verhard is, kan ervoor kiezen het te laten bewerken door God. Met Christus is er een ander tijdperk aangebroken dan bij Mozes – de Geest maakt af wat de wet niet kon bewerken. We zijn bevoorrecht deelgenoot te zijn van het plan van de Architect. Open je hart om het door de Geest te laten beschrijven en voeg je als levende steen in zijn huis! Doet het je goed een levende steen te zijn van Christus’ Godsgebouw?

 

Lied

Want ik maak mij een geest’lijke tempel,

op de kostbare hoeksteen gebouwd.

‘k Wil een koninklijk priesterschap vormen,

uitverkoren en mijn eigendom.

Bouw Uw kerk, Heer, maak ons sterk Heer,

in het rijk Heer, van Uw Zoon.

Maak ons één Heer, als Uw volk Heer,

breng ons samen bij Uw troon.

(Lied 230 uit Opwekkingsliederen)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Hebreeën 3:1-11; 2 Korintiërs 3:1-6

 

Citaat

‘Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt, wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij diens hart met liefde.’ Lao-Tse

 

Donderdag 14 maart

‘(…) Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering.’

Hebreeën 3:15

 

Verhard je hart niet

De zonde lijkt mooi en gemakkelijk en trekt en lokt daardoor. Geven wij aan haar toe, dan zijn we minder genegen ons aan Christus over te geven. Dan wordt ons hart verhard en onwillig naar Gods roepstem te luisteren en ons door Jezus te laten leiden. Hier wordt je opgeroepen erop toe te zien dat broeders en zusters vast blijven houden aan hun vertrouwen op God. Om zelfs terecht te wijzen als iemand opstandig wordt. Sta je zelf open voor een dergelijke terechtwijzing?

 

Gebed

Laten we God bidden, dat Hij door zijn Geest ons hart steeds openmaakt, om de volheid van Christus in ons op te nemen.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Hebreeën 3:12-19; Ezechiël 2:1-8

 

Citaat

‘In grote nood breekt het hart of wordt het hard als staal.’ Honoré de Balzac

 

Vrijdag 15 maart

‘want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van Zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.’

Hebreeën 4:10

 

De rust van Gods volk

Door uit vrije genade te leven, kunnen wij beginnen met te rusten in Christus’ werk. Straks komt het eeuwig rusten in Hem. Laten we dan ons best doen om in die rust in te gaan. Laten we dan zonder ophouden strijden tegen het kwaad. God kent al je zwakheden, gedachten en verlangens, niets blijft voor Hem verborgen. Maar als gelovige mag je onbevangen naderen voor zijn troon als je hulp nodig hebt, want bij God vind je genade en barmhartigheid.

 

Tip

Lees ook Psalm 95 en laat het contrast tussen vers 1-7a en 7b-11 op je inwerken. God laat niet varen het werk dat Hij begonnen is – jubel en juich voor de Heer, onze Rots en Redder.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen: Lees: Hebreeën 4:1-16

 

Citaat

‘Waar rust is en bezinning, daar is geen bezorgdheid en geen ronddwalen.’ Franciscus van Assisi

 

Zaterdag 16 maart

‘En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek.’

Hebreeën 5:9,10

 

Een geheel andere Hogepriester

Een hogepriester uit de mensen moet gaven en slachtoffers voor de zonde offeren. Hij kan daarbij medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf zwakheid in zich heeft. Hij moet dan ook niet alleen voor de zonden van anderen, maar ook voor eigen zonden offeren. Maar Christus is Priester tot in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Daarom is Hij niet alleen voor Israël, maar voor allen die Hem gehoorzaam zijn, de Bron voor eeuwig behoud geworden.          

 

Lied

Een grote hogepriester,

de hemel doorgegaan,

is voor de troon gaan staan -

Gods Zoon biedt aan zijn liefde:

Hij heeft zichzelf gegeven,

Hij offert eigen bloed;

gelooft het vast, houdt moed:

zijn sterven is uw leven!

(Lied 219:1 Hemelhoog)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Hebreeën 5:1-14

 

Citaat

‘Iedereen is te benijden, die iets bezit waarvoor hij offers kan brengen.’ A.S.C. Wallis

 

Zondag 17 maart

‘en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor Zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.’

Hebreeën 6:6

 

Die eens verlicht geweest zijn

Wie opzettelijk tegen de verlichting van de heilige Geest ingaat, terwijl hij weet wat hij doet, zondigt tegen de Geest van God. Maar de schrijver denkt van zijn lezers betere dingen. Zij hebben al heel veel liefdeswerk verricht, maar juist daarom is er de sterke begeerte, dat zij alle lauwheid zullen bestrijden. Ben je wat langer op de weg van Christus? Neem de oproep om ijverig te blijven ter harte, een logisch gevolg van het heil dat je ontving.

 

Tip

Als je het gevoel hebt stil te blijven staan in je geloof, bid dan om nieuwe verwondering, om het vuur van Gods liefde en om nieuwe ijver. Vraag een broer of zus in het geloof om je een setje in de rug te geven.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Hebreeën 6:1-12

 

Citaat

‘Verlichting is slechts het plotseling voor zich zien, door de Geest, van een weg die moeizaam werd gebaand.’ Antoine de Saint Exupéry

 

Maandag 18 maart

‘Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed,’

Hebreeën 6:17

 

Gods eed

Wij worden voortdurend door twijfels heen en weer geslingerd. Maar God zelf wil ons zekerheid geven. Hij wil zo dicht bij ons komen, dat Hij zelfs een eed op zijn belofte wil doen. We hebben Gods belofte van behoud in Christus én een eed van God dat Hij die belofte houden zal. Onze ziel ligt als het ware vast met een anker aan deze met een eed bevestigde belofte. Blijf dus vol vertrouwen verbonden met dat anker. Gods beloften zijn waar!

Lied

U bent mijn anker, mijn licht en bevrijder,

U bent mijn vesting dus ik vrees geen kwaad

want al keert de vijand zich tegen mij

In uw schuilplaats mag ik toch veilig zijn

als ik roep dan bent u nabij

U tilt mij hoog op de rots.

Ik zing en juich voor u.

(Uit: Opwekking 621)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Hebreeën 6:13-20

 

Citaat

‘Wie spot met de eed, geeft te kennen dat hij bang is voor zijn vijand, maar weinig aan God denkt.’ Plutarchus

 

Dinsdag 19 maart

‘Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.’

Psalm 34:3

 

Klaagzang of lofzang?

David weet wat het is om getreiterd, achtervolgd en met de dood bedreigd te worden. Wat dat betreft maakt hij het in deze psalm niet mooier dan het is - lees vers 20 nog maar eens. ‘Toch hoeft het leven geen klaagzang te zijn’, zegt hij – al mag je best je klachten naar God uiten als je het moeilijk hebt. Laat het een loflied zijn voor de Heer, hoe donker het ook is om je heen. Zingen werkt namelijk aanstekelijk.

 

Lied

Elke dag wil ik zingen van uw liefde,

buig ik mij bij de bron van leven neer.

Want in mijn diepste nood was U nabij;

een stroom van liefde verzadigde mij.

(Opwekking 607:1)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Psalm 34; 1 Samuel 21:1-22:5

 

Citaat

‘Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.’ Lao-Tse

 

Woensdag 20 maart

‘En als iemand u vraagt: Waarom maakt u dat los, dan zult u zo tot hem spreken: Omdat de Heere het nodig heeft.’

Lukas 19:31

 

Hij is Koning

Jezus laat duidelijk zien wie Hij is. En als de Koning van hemel en aarde hoeft Hij niet te vragen om die ezel, want die is al van Hem. Als Hij het dier nodig heeft, is het zijn recht om het te laten halen en te gebruiken. En dat lijkt de eigenaar van het ezeltje ook te begrijpen. Die vijf woorden zijn voor hem genoeg: ‘De Heer heeft het nodig.’ Wat doe jij als de Heer zegt: ‘Ik heb je nodig?’

 

Vraag

Wat betekent het voor jouw persoonlijke leven dat Jezus de Koning van hemel en aarde is?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 19:28-34

 

Citaat

‘Het was het huis van een boer, maar in gastvrijheid was het dat van een koning.’ Jules Verne

 

Donderdag 21 maart

‘En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, hebt onderkend.’

Lukas 19:44

 

Je doel missen

De definitie van ‘zonde’: je doel missen. De climax daarvan lees je in vers 47. De (geestelijke) leiders van het volk hebben het doel dat God met hun leven én met deze wereld had, volledig uit het oog verloren. In plaats van Jezus te erkennen als de Messias van Israël, kiezen ze voor het tegenovergestelde: Hem doden. Leef je misschien ook aan je doel voorbij? Weet dat de Heer maar al te graag wil dat je je leven (weer) aan Hem wijdt.

 

Citaat

Here, maak mij Uw wegen bekend en toon mij de weg die goed is voor mij.

Want U bent mijn God, de enige God. Laat mij zien, wat U wilt door Uw Woord,

door Uw Geest. (bewerking Psalm 25 van F.J.J. den Bakker)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 19:41-48; 1 Koningen 9:7,8; Micha 3:12

 

Citaat

‘De roem ligt in het pogen zijn doel te bereiken, niet in het bereiken ervan.’ Mahatma Gandhi

 

Vrijdag 22 maart

‘De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen?’

Lukas 20:4

 

Jezus is Gods Zoon, onze Heer

Jezus is door Johannes gedoopt. En wat er tijdens die doop gebeurde, is erg belangrijk. Op dat ene moment van Jezus’ doop was de Drie-eenheid zichtbaar en hoorbaar aanwezig: Vader (stem), Zoon (Jezus) en heilige Geest (duif). Jezus zegt dus impliciet: ‘Als jullie de doop van Johannes herkennen als iets wat van God komt, moeten jullie Mij ook herkennen als de Zoon van God.’ Marcus’ evangelie begint met de doop van Jezus, waarmee hij laat zien hoe belangrijk die gebeurtenis was.

 

Lied

Vader, Zoon en Geest, ik eer U; U bent volkomen één.

Al mijn liefde en aanbidding is voor U alleen.

U die één in wezen zijt, is ons leven toegewijd.

In uw liefde zijn wij één; aanbidden wij U alleen.

(Opwekking 402)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen: Lees: Lukas 20:1-8; Lukas 3:22

 

Citaat

‘Het goede is datgene wat voor eenheid zorgt. Het kwade is datgene wat voor afgescheidenheid zorgt.’ Aldous Huxley

 

Zaterdag 23 maart

‘En de heer van de wijngaard zei: Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben.’

Lukas 20:13

 

Gods geduldige, liefdevolle genade

Als we goed luisteren, weten we dat de wijngaardenier God is. Betekent dat dat God naïef is? Nee, God is niet naïef, maar geduldig, genadig en liefdevol. Hij stuurde zijn Zoon naar deze aarde als laatste oproep aan de mens om Hem weer te gaan gehoorzamen, om zijn liefde toe te laten. God heeft nog geduld met ons, zo veel geduld dat Hij zelfs zijn eigen Zoon liet sterven om ons vrij te kopen van de straf die we hadden verdiend.

 

Lied

Vader, Zoon en Geest: ik eer U: U bent volkomen één. Al mijn liefde en aanbidding is voor U alleen. U die één in wezen zijt, is ons leven toegewijd. In uw liefde zijn wij één; aanbidden wij U alleen. (Uit: Opwekking 402)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 20:9-19

 

Citaat

‘Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle woestijnen kunt gaan.’ Phil Bosmans

 

Zondag 24 maart

‘Is het ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet?’

Lukas 20:22

 

Belasting

De vraag die Jezus wordt gesteld, lijkt een legitieme vraag. Hoe denkt deze rabbi over belastingen aan de Romeinse overheerser? Jezus geeft de geestelijke leiders een antwoord waar ze even geen raad mee weten. Een antwoord dat hen, en ons, laat zien dat we verplichtingen hebben ten opzichte van de overheid en ten opzichte van God. Eigenlijk zegt Jezus dus dat we onszelf aan God moeten geven. Dat we ons hele leven in zijn dienst moeten stellen. Ook tijdens het invullen van de belastingaangifte…

 

Info

Elke Jood moest jaarlijks een bedrag aan de Romeinen betalen. Dat was niet eens zo’n groot bedrag, maar het ging de Joden vooral om de onderliggende gedachte: belasting betalen aan de Romeinen betekende dat ze geen vrij volk waren. Maar deze overheersing was niet het grote probleem. In Deuteronomium 28 lezen we al dat Israël vaak door andere volken werd overheerst vanwege de ongehoorzaamheid aan God. Daarom wordt Jezus ook niet ‘degene die het Romeinse gezag omver zal werpen’ genoemd, maar degene die ‘de zonde van de wereld wegneemt’ (Johannes 1:29). Wat een troost!

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 20:20-26

 

Citaat

‘Voortreffelijk is de heerser die door zijn onderdanen nauwelijks wordt opgemerkt. De laagste heerser is hij die door zijn onderdanen wordt geminacht.’ Lao-Tse

 

Maandag 25 maart

‘Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn.’

Lukas 20:36

 

Het opstandingsleven

Jezus geeft geen uitgebreide les over hoe straks, na de dood, onze relatie met onze geliefden zal zijn. Jezus benadrukt enkel dat er een opstanding zal zijn en dat het daar vooral zal draaien om de relatie met God. Die daar alles en in allen zal zijn. Voor Hem ligt de nadruk niet op het ‘aardse’ huwelijk, maar op de bruiloft van het Lam. Het mooiste leven dat we ons kunnen voorstellen: een leven zonder verdriet en pijn, bij en met onze Heer.

 

Info

In vers 36 staat dat we in de komende wereld als engelen zullen zijn. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat we engelen worden? Om daar een antwoord op te krijgen, moeten we weer goed naar de tekst kijken. Het gaat in onze tekst over de vraag of er een opstanding is. Als Jezus bij het beantwoorden van die vraag spreekt over engelen, gaat het om het feit dat zij eeuwig leven. Dat zij niet sterven. Jezus zegt hier dus niet dat we na onze dood engelen worden.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 20:27-40; Openbaring 19:6-10; 1 Johannes 3:2

 

Citaat

‘Reputatie is wat mannen en vrouwen van ons denken; karakter is wat God en de engelen van ons weten.’ Thomas Paine.

 

Dinsdag 26 maart

‘Gaan zij door het dorre dal van moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.’

Psalm 84:7

 

Een dal van dorheid

De pelgrims die ieder jaar naar Jeruzalem optrokken, kwamen door een dal – een enorm grote begraafplaats. Omdat hier zoveel gehuild werd, werd dit het ’Tranendal’ genoemd. Vele Joden wilden er begraven worden, omdat volgens de profeten de messias juist daar zou komen. Op deze pelgrimsroute naar Jeruzalem klinkt een getuigenis: geloven zonder te zien. Wij mogen op onze reis naar huis deelgenoten van het Koninkrijk van God zijn. ‘(…)en op deze petra zal ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

 

Om over na te denken

Deze psalm drukt een en al verlangen naar God uit, een diep vertrouwen op Hem. Herken je dit

verlangen en vertrouwen terug in je eigen leven? Waarom wel of niet? Hoe zou je dat verlangen aan

kunnen wakkeren of je vertrouwen kunnen verdiepen?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Psalm 84; Matteüs 16:18

 

Citaat

‘Nergens bestaat een gemakkelijk pad naar vrijheid, en velen van ons zullen steeds opnieuw door een dal van schaduwen des doods moeten gaan voordat we de bergtop van onze verlangens bereiken.’ Nelson Mandela

 

Woensdag 27 maart

‘Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.’

Psalm 110:1

 

Confronterend

De Messias is zowel Mens als God. Wij spreken van dat wat wij weten en leren dit onder woorden te brengen. Het heeft geen zin om daarover te redetwisten. Jezus zei dat als we dit tegen de mensen zeggen, de Geest van God in hart van die mensen zal getuigen van zonde, gerechtigheid en als ze niet dit getuigenis aanvaarden ook van oordeel. Jezus’ woorden zijn confronterend. Ze willen een vernieuwing brengen in ons denken. Dat hadden niet alleen de schriftgeleerden nodig, maar wij ook!

 

Vraag

Wanneer waren voor jou Gods woorden confronterend? Hebben ze (uiteindelijk) vernieuwing gebracht in je denken? Waarom wel/niet?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 20:41-47; Johannes 16:18; Romeinen 12:2

 

Citaat

‘Iemand met zijn schaduw confronteren is hem zijn eigen licht laten zien.’ Carl Gustav Jung

 

Donderdag 28 maart

‘Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.’

Handelingen 20:35

 

Alles gegeven

Deze weduwe gaf niet van wat ze over had, maar haar hele levensonderhoud. Wereldwijd wordt er meer ondersteuning gegeven door wie niet veel hebben, dan door de puissant rijken. Voel je je bezwaard als je niet zo veel geld hebt om te geven? Bedenk dan eens van hoeveel waarde het is om je tijd en aandacht te geven aan anderen, om je leven te delen.

 

Gebed

Dank God voor alles wat je mag ontvangen. Bid dat je vrijgevig mag zijn met wat je ontvangen hebt uit zijn hand. Bid dat je moed zult hebben om offers te brengen als dat nodig is.

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 21:1-4

 

Citaat

‘Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen.’ Chinmayanda Saraswati

 

Vrijdag 29 maart

‘En Hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna.’

Lukas 21:8

 

De komst van de Mensenzoon

Zowel de vreugde van het komende Vrederijk als haar kracht breken door in de gemeente van Christus, waarmee wordt aangetoond dat Jezus echt leeft en regeert. Maar ook de schaduwen van de grote verdrukking kenmerken zich in deze wereld. De profetie van Jezus spreekt over de komende dingen, maar de belofte die Hij daarin geeft, werkt ook vandaag. We zijn 2000 jaar verder sinds Jezus deze woorden uitsprak en daarmee worden ze alleen maar actueler. ´Ja, ik kom spoedig!´

 

Lied

Soon and very soon, we are going to see the King.

Yet there are those of us, who have laid down our lives,

but we all shall meet again, on the other side.

 

Spoedig, heel spoedig zullen wij de Koning zien.

Toch zullen sommigen van ons hun leven geven,

maar we zullen elkaar terugzien aan de overzijde.

(uit: ‘Soon and very soon’, Andrea Crouch)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 21:5-19; Openbaring 22:20b; Jeremia 29:8; Efeziërs 5:6; Kolossenzen 2:18; 2 Thessalonicenzen 2:2; 1 Johannes 4:1; Jeremia 14:14; Jeremia 23:21

 

Citaat

‘Van een hoogmoedige profeet wijkt de profetie; van een hoogmoedige wijze wijkt de wijsheid.’ Talmud

 

Zaterdag 30 maart

‘En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.’

Lukas 21:27

 

Hef je hoofd omhoog

De verworpen Messias zal terugkomen als Koning. Heerlijk nieuws! In de huidige wereld zien we al de voortekenen hoe angst de volken kan verlammen. Hoe eenvoudig het is om volk tegen volk te doen opstaan. Ook de kosmos raakt in rep en roer. Er zal door iedereen gezien worden dat er met de zon, maan en sterren vreemde dingen aan de gang zijn. Bid voor de tijd en de wereld waarin we leven. Bid dat nog vele mensen gered mogen worden.

 

Lied

Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt.

Buig nu voor Hem en aanbid Hem,

zing: Hosanna voor de Heer.

Vol van heerlijkheid, is zijn Majesteit.

Breng nu ere, aan de Here.

Hij, de Koning, komt.

(Opwekking 288)

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 21:20-28; Daniël 7:10; Handelingen 1:11; 2 Thessalonicenzen 1:10; Openbaring 1:7; Daniël 10-12; Handelingen 1:11

 

Citaat

‘In het hart dat gelukkig is, ontspringt een fontein, die water van omhoog uitstort en mettertijd bloemen en vruchten voortbrengt.’ Inayat Khan

 

Zondag 31 maart

‘Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.’

1 Thessalonicenzen 5:4-6

 

Wakker blijven

De verborgenheid voor het kruis, maakte dat Jezus nog niet kon spreken over de genadetijd die zich moest openbaren door de gemeente. Maar wij die zien dat Israël terug op haar plaats komt, mogen begrijpen dat de vijgenboom gaat bloeien en het einde der tijden zeer nabij is. Die grote dag van de Mensenzoon zal ons niet overvallen, omdat wij kinderen van het Licht zijn. Bid voor een waakzaam hart en voor de dag waarop je voor de Mensenzoon mag verschijnen.

 

Vraag

Biedt de kerkelijke gemeente een levende hoop aan de mensen in de wijk? Hoe zou je daaraan kunnen bijdragen?

 

De Bijbel aan het woord

Meer lezen? Lees: Lukas 21:29-38; Lukas 16:8; Efeziërs 5:8; Romeinen 13:11-13; Efeziërs 5:14; 1 Korintiërs 2:7,8

 

Citaat

‘God fluistert tot ons in onze vreugde; Hij spreekt in ons geweten, maar Hij roept luid in ons lijden. Dat lijden is de megafoon om een dove wereld wakker te schudden.’ C.S. Lewis