Wat is Samen Ontdekken?

 

 

Samen Ontdekken plaatst de Bijbel in het hart van de gemeente. Het is een nieuw en praktisch hulpmiddel, waarmee mensen Gods Woord kunnen onderzoeken en zijn stem kunnen horen op een manier die aansluit bij hun leerstijl. De twaalf bijeenkomsten behandelen elk een relevant thema die in willekeurige volgorde kunnen plaatsvinden en waar zo'n 1,5 - 2 uur voor elke sessie nodig is.

 

VOOR WIE IS SAMEN ONTDEKKEN?

 

Iedereen is welkom! Er zijn geen belemmeringen om mee te doen aan dit programma. Samen Ontdekken is geschikt voor elke leeftijd en kan in zowel grote als kleine groepen gebruikt worden, zoals huisgroepen, schoolklassen of kerkgemeenschappen. De kracht van deze bijeenkomsten is om met jong en oud, van denker tot doener, in gesprek en in actie te komen. Zo ontstaan er nieuwe contacten tussen verschillende generaties.

   

 

DE METHODE

 

De handleiding van Samen Ontdekken is geschreven voor de begeleiders en het team die de bijeenkomsten voorbereiden. Het is dus niet nodig dat elke deelnemer of gemeentelid een handleiding koopt. In het boek staan twaalf bijeenkomsten uitgeschreven, die in willekeurige volgorde plaats kunnen vinden. Ook staat er in zes stappen uitgelegd hoe elke bijeenkomst uitgewerkt wordt.

 

Bij de handleiding hoort ook digitaal materiaal als aanvulling. Bij de downloads vind je de programmaonderdelen in PowerPoint staan, die naar wens zelf aangepast kunnen worden. Ook de vragen, de bijbelteksten en de uitleg van elke zone kunnen hier uitgeprint worden zodat alle deelnemers het benodigde materiaal ter beschikking hebben.

 

ERVARING IN ENGELAND

 

Het programma van Samen Ontdekken is ontwikkeld door Scripture Union in Engeland en het is inmiddels jarenlang uitgeprobeerd en de uitwerking van de methode is onderzocht. De resultaten zijn prachtig en veelbelovend.