Tips voor leiders

 

VOORBEREIDING TEAM

 

De introductie van Samen Ontdekken in je kerkelijke gemeente vraagt om een goede voorbereiding. Schakel meerdere mensen in om de bijeenkomsten te organiseren, zo deel je de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid wordt groter. Stel allereerst een team samen bestaande uit zo'n drie tot zes personen met diverse achtergronden. Denk bijvoorbeeld aan een predikant, een kinderwerker, een creatief persoon of een muzikaal talent.

 

Tijdens het eerste teamoverleg is het belangrijk om de grote lijnen van de methode uit te werken. Denk daarbij aan de volgende stappen:

 

  • Data: hoe vaak en wanneer houden we een bijeenkomst?
  • Insteek: zijn de bijeenkomsten met alle gemeenteleden of juist voor een specifieke doelgroep?
  • Communicatie: vertel de gemeente wat Samen Ontdekken is en hoe de opzet van de bijeenkomsten is.
  • Praktisch: reserveer data, een zaal met beamers en sprekers.
  • Overige taken: wijs voor elke zone een teamlid aan die verantwoordelijk is voor het bespreken van de vragen. Wijs de voorzitter van de bijeenkomst aan. Print voldoende bijlagen uit. Zorg voor koffie, thee, limonade.

 

Na een bijeenkomst kom je ten slotte als team bij elkaar samen om de sessie te evalueren en om de volgende bijeenkomst te bespreken.

 

Wil je leren hoe je deze methode in je gemeente kunt introduceren en uitvoeren, maak dan gebruik van de introductiecursus Samen Ontdekken die de Internationale Bijbelbond aanbiedt om gemeenten te ondersteunen.

 

DE ZES STAPPEN

 

Elke bijeenkomst bestaat uit zes eenvoudige stappen, die nauwkeurig in het boek beschreven staan:

 

 

De vierde stap 'Ga op Onderzoek' vormt de kern van Samen Ontdekken. Hier gaan de deelnemers in verschillende ontdekzones uiteen. De icoontjes staan voor verschillende leerbehoeften en voorkeuren. Zo leert de één beter door creatief bezig te zijn, door hardop te denken of door te lezen, terwijl een ander liever rustig nadenkt, iets ervaart of door te observeren.

 

       

 

BASISUITRUSTING

 

Hoewel elke bijeenkomst anders is, zijn er verschillende elementen die steeds terugkomen. Voor je aan de slag gaat, kun je daarom de volgende spullen alvast klaarzetten:

Onder downloads vind je de overige materialen zoals het programma, de Bijbelteksten, vragen en uitleg bij elke zone. In het werkboek staat exact beschreven welke extra materialen voor de verschillende bijeenkomsten nodig zijn.

 

INTRODUCTIETRAINING

 

Wil je meer leren hoe je als team Samen Ontdekken in je gemeente kunt introduceren en uitvoeren? Maak dan gebruik van de bijbehorende introductiecursus. De cursusleider maakt op een heldere manier de uitgangspunten en de werkwijze van Samen Ontdekken duidelijk. Je krijgt handvatten om de cursus tot een succes te maken in je eigen gemeente, waar de introductie ook gegeven wordt.

 

Duur: één dagdeel.

 

Kosten: € 250,- (+ reiskosten van de trainer).

 

Opgave: Opgeven voor deze introductiecursus of meer informatie aanvragen kan bij José Korsaan jose.korsaan@ibb.nu