Bijbelstudies

 

VERNIEUWEN EN VERANDEREN - 40 DAGEN IN DE LIJDENSTIJD

 

 

Geef de komende weken invulling aan de Veertigdagentijd aan de hand van het boekje 'Vernieuwen en veranderen'. In de traditie van de Veertigdagentijd staan christenen stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Met dit leesrooster sta je stil bij wat het offer van Jezus en zijn overwinning met Pasen betekent voor ons leven als volgelingen van Hem. Hoe kunnen we als volgelingen onze geest vernieuwen en daardoor ons leven veranderen? Vaak gebeurt dat door een stukje lijden heen en door te sterven aan onszelf, waardoor we overwinning en bevrijding kunnen ervaren.

 

De Veertigdagentijd start op Aswoensdag, een dag in de katholieke traditie waarop gelovigen een zegenteken ontvangen, een kruisje op het voorhoofd, getekend met de as van de verbrande Palmpasentakjes van het voorgaande jaar. Steeds vaker zien we dat ook protestanten een askruisje halen. In de traditie gaat vanaf die dag een periode van zesenveertig dagen in waarin gevast wordt - de zondagen, waarop ons gezamelijk geloof gevierd wordt, uitgezonderd.

 

 

Bestel voor € 5,00 via de webshop

 

Bij het boek hoort ook een leesrooster dat hier gratis te downloaden is: 

 

BIJBELSTUDIES VAN WARREN W. WIERSBE

 

De bijbelstudies van W. Wiersbe bevatten negen tot elf heldere en praktische studies uit het boek Daniël of de brief aan de Kolossenzen. De boekjes zijn ideaal om te gebruiken in een (kleine) groep of voor persoonlijke studie. Aan de hand van vragen en praktische toepassingen, word je geholpen om Gods woorden in praktijk te brengen.

 

Er zijn twee boekjes verkrijgbaar in de serie van Wiersbe:

 

Bestel voor € 6,50 per deel

 

 

 

 

BIJBELSTUDIES VAN KEN CURTIS

 

Pastor, filmmaker en historicus dr. Ken Curtis maakte – nadat hij geconfronteerd werd met de diagnose kanker – een serie inspirerende, bemoedigende, pastorale bijbelstudies over drie vertrouwde bijbelgedeelten uit de Bijbel. Als presentator neemt hij ons mee langs prachtige locaties in Israël.

Het materiaal op de dvd’s is naast persoonlijk gebruik eveneens zeer geschikt om te gebruiken in kleine groepen of kerkelijke kring. Via de hoofdstukselectie navigeert u op een handige manier snel naar de verschillende filmfragmenten.

 

Bestel de DVD's

Studiemateriaal

 

IBB ontwikkelde studiemateriaal bij de DVD’s. Download hier de materialen: