Downloads

Ontdekkingsreis door de Bijbel

Gaaf dat je bent begonnen aan de Ontdekkingsreis door de Bijbel. Op deze pagina vind je de downloads van de bijbelgedeelten die minder uitgebreid in het boek terugkomen. De verhalen die aangegeven zijn met scheve letters vind je in het boek terug.

 

 

 

Oude Testament

Ontdekkingsreis 1:
God maakt de wereld

De eerste mensen

De zondeval

De overstroming

Gods belofte aan Noach

De toren van Babel

Ontdekkingsreis 2:
Gods familie

Tijd om te vertrekken

Gods belofte aan Abraham

God houdt zijn woord

Niet alleen

Vrienden worden

Ontdekkingsreis 3:
Het slechte ten goede gekeerd

Verkocht!

Gevangenis en een promotie

De broers ontmoeten elkaar weer

Terug naar Egypte

Opnieuw verenigd

Ontdekkingsreis 4:
Mozes

Mozes is geboren

God spreekt tegen Mozes

Geen ontsnapping

Vrij om te gaan!

Door de zee!

Ontdekkingsreis 5:
Gods mensen

De regels van God

Het gouden kalf

Jozua, de leider

De oversteek van de Jordaan

De val van Jericho

Ontdekkingsreis 6:
Gods helden

Gods mensen zijn ongehoorzaam

Debora

Gideon

Simson

Ruth

Ontdekkingsreis 7:
Israëls leiders

Samuël luistert naar God

Koning Saul

David en Goliat

David en Saul

Koning David

Ontdekkingsreis 8:
Problemen!

David heeft spijt

Salomo is wijs

Salomo’s tempel

Elia en de profeten

De val van Jeruzalem

Ontdekkingsreis 9:
Liederen en spreuken

De goede herder

Alstublieft, vergeef mij!

Prijs de Heer!

Wees verstandig

Gods weg

Ontdekkingsreis 10:
Gods boodschappers

Jesaja

Jeremia

Daniël

Jona

Maleachi

 

In gesprek met...

 

Nieuwe Testament

Ontdekkingsreis 11:
Jezus, Gods zoon

Eén van ons

Goed nieuws!

Maak je klaar

Ken je vijand

Ontdekkingsreis 12:
Wat Jezus zei

Wat te doen

Hoe te bidden

Een verhaal van Jezus

De goede Samaritaan

Kwijt en gevonden

Ontdekkingsreis 13:
Wat Jezus deed

Jezus voedt een menigte

Jezus loopt op het water

Een man kan zien

Een man is weer gezond

Lazarus is levend

Ontdekkingsreis 14:
Gods grote plan

Het laatste avondmaal

Jezus voor het gerecht

Jezus sterft

Jezus leeft

Jezus gaat naar de hemel

Ontdekkingsreis 15:
De eerste christenen

De dag van de heilige Geest

Petrus helpt een man

Stefanus

Goed nieuws over Jezus

Goed nieuws voor iedereen

Ontdekkingsreis 16:
Goed nieuws voor iedereen

Saulus ontmoet Jezus

Het goede nieuws vertellen

Verslag uitbrengen

Reizen en onderwijzen

Schipbreuk!

Ontdekkingsreis 17:
Bij God horen

God maakt alles goed

Gods Geest

Gods wapenrusting

Wees blij!

Geef niet op!

Ontdekkingsreis 18:
Leven op Gods manier

De kerk leiden

God toebehoren

Werken voor God

Gods Woord

Klaar zijn

Ontdekkingsreis 19:
Jezus volgen

Gods liefde

Een nieuw persoon

Kom tot Jezus

Geloof het, doe het

Houd van elkaar

Ontdekkingsreis 20:
Voor altijd bij God

Een stem en een visioen

Groeten van Jezus

Wie regeert?

Hoera en Halleluja!

Een nieuw begin

 

In gesprek met...